Aanbesteding en implementatie IGA-tool Hogeschool Utrecht

Nieuws
Geert Ziengs

IDPROFS BEGELEIDT DE HOGESCHOOL UTRECHT (HU) BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN EEN NIEUWE IGA TOOL. DE SAMENWERKING BEGON ECHTER NIET BIJ DE IMPLEMENTATIE, MAAR MET DE AANBESTEDING ERVAN. “ZO BEGINNEN VEEL VAN ONZE OPDRACHTEN,” ALDUS GEERT ZIJLSTRA VAN IDPROFS. “IN EERSTE INSTANTIE WORDT IDENTITY GOVERNANCE VOORAL GEZIEN ALS IETS WAT TECHNISCH OPGELOST MOET WORDEN. TERWIJL VAAK OOK FUNCTIONEEL EEN EN ANDER MOET WORDEN AANGEPAST.”

Hulp bij aanbesteding of tender

IDprofs wordt regelmatig ingehuurd om een tender of aanbesteding voor een IGA-, IAM- of IDM-tool te begeleiden. In een aantal gevallen zijn eerdere pogingen om een goede uitvraag te doen niet geslaagd. “De oorzaak ligt dan vaak in de uitvraag zelf. De organisatie heeft een enorm pakket aan wensen en eisen voor zo’n tool. En die gaan meestal gepaard met heel veel technische eisen. Daardoor is het bijna onmogelijk om tot een goede match te komen.” 

Wij doen een grondige analyse van zowel de huidige als de gewenste situatie. Daarbij hanteren we onder andere de Gartner IT score. Vervolgens schrijven we een uitvraag die vooral functioneel is, in plaats van technisch. Daardoor ontstaat een betere uitvraag die ook daadwerkelijk leidt tot de gewenste oplossing. 

Functioneel in plaats van technisch uitvragen

Een technische uitvraag richt zich vooral op de techniek. Aan welke systeemeisen moet de tool voldoen? Deels kan daar niet aan voorbij worden gegaan: de tool zal moeten kunnen communiceren met de bestaande omgeving. Maar door verder vooral functioneel uit te vragen (wat wil je straks op welke manier kunnen doen) wordt het speelveld opener. Bovendien leidt dat tot kwalitatief betere oplossingen. 

Ons werk voor de HU

Ook op de HU hebben wij de uitvraag voor de aanbesteding herschreven op basis van onze analyse. Hieruit is met succes gekozen voor een nieuw pakket, dat aan alle gestelde functionele en technische eisen voldeed. Daarna hebben we de focus verlegd naar de implementatie. 

Om tot een succesvolle ingebruikname te komen leggen wij de nadruk vooral op de processen, procedures en verantwoordelijkheden. Want een tool kan nog zo goed zijn, als er niet op de juiste manier mee wordt gewerkt leidt dit niet tot de gewenste security-levels. 

Tot slot gaan wij ook snel van start met rapportage. Hiermee is er op elk moment inzicht in de huidige security-levels. En dat is voor organisaties zoals hogescholen maar ook gemeenten, overheden en zorginstellingen van groot belang. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitvraag van een aanbesteding of een tender voor IGA-, IAM- of IDM-tools? Bel IDProfs op 0515 701050 of mail naar info@IDProfs.nl

chevron-down